Privacybeleid

Privacybeleid voor Delano Bisschops

Ingangsdatum: 1 juli 2024

Bij Delano Bisschops hechten wij veel waarde aan de privacy en bescherming van de persoonlijke gegevens van onze bezoekers en klanten. Dit privacybeleid legt uit hoe wij informatie verzamelen, gebruiken, beschermen en delen.

1. Informatie die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende soorten informatie verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Gegevens over evenementen: zoals datum, locatie en type evenement.
 • Financiële informatie: zoals betalingsgegevens, indien van toepassing.
 • Gebruik van onze website: zoals IP-adres, browserinformatie, en navigatiegedrag.

2. Hoe wij informatie verzamelen

Wij verzamelen informatie op verschillende manieren, waaronder:

 • Direct van u, wanneer u een formulier op onze website invult of contact met ons opneemt.
 • Automatisch, wanneer u onze website bezoekt door middel van cookies en trackingtechnologieën.
 • Van derden, indien van toepassing, zoals betalingsverwerkers.

3. Hoe wij informatie gebruiken

De informatie die wij verzamelen, kan worden gebruikt voor:

 • Het beheren en uitvoeren van uw boekingen.
 • Communicatie met u over uw boekingen en onze diensten.
 • Het verbeteren en aanpassen van onze diensten en website.
 • Het verstrekken van klantenservice en ondersteuning.
 • Het uitvoeren van marketing- en promotieactiviteiten, met uw toestemming.

4. Hoe wij informatie beschermen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Deze maatregelen omvatten:

 • Versleuteling van gevoelige gegevens.
 • Beperkte toegang tot uw gegevens tot bevoegde medewerkers.
 • Regelmatige evaluatie van onze beveiligingsmaatregelen.

5. Delen van informatie

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen:

 • Wanneer het noodzakelijk is om onze diensten te verlenen, zoals met betalingsverwerkers of partners.
 • Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen.
 • Met uw toestemming, indien nodig, voor specifieke doeleinden.

6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen of beperkingen aanvragen voor de verwerking van uw gegevens. Neem contact met ons op via de onderstaande contactinformatie om van deze rechten gebruik te maken.

7. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

8. Cookies en trackingtechnologieën

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruikerservaring te verbeteren. U kunt uw cookie-instellingen aanpassen via uw browserinstellingen.

9. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in onze praktijken of toepasselijke wetgeving weer te geven. Wij raden u aan om dit beleid regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

10. Contactinformatie

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:


SEO-geoptimaliseerde Omschrijving voor Privacybeleidpagina

Titel: Privacybeleid | Delano Bisschops

Meta-omschrijving: Lees het uitgebreide privacybeleid van Delano Bisschops om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en delen. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en behandelen uw informatie met de grootste zorg.